Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers helpen langdurig en onbetaald een naaste die hulp nodig heeft. De gemeente Winterswijk wil u als mantelzorger graag ondersteunen. VIT-hulp bij mantelzorg biedt in Winterswijk deze ondersteuning.

VIT-hulp bij mantelzorg

VIT-hulp bij mantelzorg biedt in Winterswijk mantelzorgondersteuning aan alle mantelzorgers. Bent u mantelzorger dan kan het zijn dat u tegen praktische zaken aanloopt of vragen heeft waar u zelf niet goed uitkomt. VIT-hulp bij mantelzorg kan u hierbij helpen. U kunt bij VIT-hulp bij mantelzorg onder andere terecht voor informatie, advies en begeleiding, emotionele steun en praktische hulp. Ook biedt 'VIT-hulp bij mantelzorg' zorg aan een zorgbehoevende om de mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven zodat ze de mantelzorg beter vol kunnen houden.

Mantelzorg en zorgverzekering

Verschillende zorgverzekeraars bieden (financiële) ondersteuning aan mantelzorgers.  Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt? Kijk dan op www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/mantelzorg.aspx

Richtlijn mantelzorgondersteuning

In de richtlijn mantlzorgondersteuning staat beschreven hoe passende ondersteuning geboden kan worden aan mantelzorgers zodat zij kunnen blijven zorgen voor hun thuiswonende familielid of andere naaste. Klilk hier voor de richtlijn.(pdf-bestand 153 kB)

Meer informatie

  • de helpdesk van 'VIT-hulp bij mantelzorg': telefoonnummer (0544) 82 00 00 (op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur)
  • Website www.vithulpbijmantelzorg.nl
  • Een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander: www.mezzo.nl