Nieuwe contracten zorgaanbieders

Gemeenten en zorgaanbieders in de Achterhoek bereiden zich voor op een nieuwe aanpak voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Inwoners gaan vooral merken dat hun ondersteuningsvraag nog meer aandacht krijgt.

Als Achterhoekse gemeenten vinden we het belangrijk om inwoners de beste zorg of ondersteuning te bieden. Al sinds de komst van Jeugdhulp, Wmo en Wonen naar de gemeenten is er een nauwe samenwerking tussen de gemeenten in de Achterhoek en zorgaanbieders. De nieuwe aanpak is bedoeld om de zorg en ondersteuning van inwoners nog beter te regelen.

Minder zorgaanbieders een contract

Een belangrijke verandering is dat straks minder zorgaanbieders een contract hebben in de Achterhoek. Op dit moment leveren ruim 300 zorgaanbieders de zorg en ondersteuning. Veel inwoners raken verstrikt in dit enorme aanbod. Ook moeten ieder jaar de contracten worden vernieuwd. Dit brengt veel extra werk én kosten met zich mee. Om dit beter te regelen, sluiten de gemeenten met minder zorgaanbieders nieuwe contracten af. Alleen zorgaanbieders die de kwaliteit en hulp bieden waaraan in de Achterhoek écht behoefte is, hebben straks een contract. De nieuwe contracten krijgen een duur van maximaal zeven jaar. Dat geeft zorgaanbieders ook meer ruimte voor vernieuwing.

Meer maatwerk en samenwerking

De bedoeling is dat inwoners de voordelen van deze nieuwe aanpak merken. Niet alleen komt hun ondersteuningsvraag nog meer centraal te staan. Oók is er straks meer aandacht voor het resultaat dat inwoners met de inzet van zorg of ondersteuning willen behalen. Dit betekent ook dat inwoners meer worden betrokken bij het bepalen van hoe de hulp eruit komt te zien. Meer maatwerk en meer samenwerking dus.

Nieuwe startdatum

De startdatum van de nieuwe aanpak zou 1 januari 2022 zijn, maar wij hebben besloten de startdatum met een half jaar op te schuiven naar 1 juli 2022. De reden daarvoor is dat wij zo meer tijd hebben om alles goed voor te bereiden. 

Geen wijzigingen tot 1 juli 2022 

Voor u betekent deze nieuwe startdatum dat er in ieder geval tot 1 juli 2022 niets wijzigt. U houdt uw huidige ondersteuning en uw huidige zorgaanbieder, tenzij uw eigen zorgbehoefte anders wordt. Mocht uw indicatie aflopen maar u heeft nog wel behoefte aan hulp, dan bekijken wij samen met u welke ondersteuning het meest geschikt is voor u. 

Vragen? Bekijk ook eens de meest gestelde vragen en antwoorden op de website van Sociaal Domein Achterhoek.