Wonen, (ver)bouwen, verhuizen

 • Starterslening

  Wilt u uw eerste woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een starterslening.

 • De Omgevingswet komt er aan

  Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle inwoners en ondernemers te maken met de Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

 • Grondgebruik

  De gemeente Winterswijk is in september 2019 gestart met het project Grondgebruik. Met dit project wordt het gebruik van gemeentegrond geregeld. Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd en is gestart in de wijk Bargerbosch. Ook is het mogelijk om een aanvraag in te dienen om gemeentegrond te kopen. Op deze manier kunt u uw tuin vergroten.

 • Verhuizen

  Verhuizen binnen Winterswijk, verhuizen naar Winterswijk, verhuizen naar het buitenland, welke instanties worden ingelicht over uw verhuizing, aanvragen briefadres

 • Bouwen en verbouwen

  Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u een vergunning nodig hebben of moet u een melding doen.

 • Melding openbare ruimte

  Melden van problemen in woonomgeving, zoals losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, niet opgehaald huisvuil, verstopt riool

 • Wonen

  Wonen in een recreatiewoning, tijdelijk verhuren leegstaande woning, geluidhinder, bevolkingsgegevens, bouwkavels

 • Planschade

  Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel? Of is het door die maatregel minder prettig wonen? Dan is er misschien sprake van planschade en heeft u recht op een tegemoetkoming.

 • Projecten

 • Handhaving

  Het is belangrijk dat iedereen zich aan de wetten en regels houdt. Zo zorgen we samen voor een leefbare, veilige en mooie gemeente. Onze toezichthouders controleren of u zich aan de regels houdt.

 • Duurzaamheid

  Energiesubsidies en energieleningen, energiebeleid

 • Houtrook

  Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de één gezellig is, kan voor de ander hinderlijk zijn. Hoe voorkomt u overlast door houtrook?

 • Gemeente plaatst bladkorven

  15 oktober 2020

  Het herfstseizoen is begonnen. De bomen bieden een fraai kleurenspel aan herfsttinten en de bladeren beginnen te vallen. Deze week begint de ROVA met het plaatsen van de bladkorven.