Naam partner vermelden op paspoort, ID-kaart, rijbewijs

U kunt de naam van uw partner vermelden op uw paspoort, ID-kaart en rijbewijs als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

De naam van uw partner komt achter uw eigen naam te staan. Bij een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is vermelding alleen mogelijk als er voldoende ruimte is.

Er zijn drie vermeldingen mogelijk:

  • e/v: echtgenoot/echtgenote van
  • p/v: partner van
  • w/v: weduwe/weduwnaar van

U moet bij de aanvraag van een nieuw document zelf doorgeven welke vermelding u wilt. Ook als u de vermelding van de naam niet meer wilt.

Officieel aangeschreven worden met de naam van uw partner

Wilt u door de overheid aangeschreven worden met de achternaam van uw partner of met een combinatie van uw achternaam, dan vraagt u naamgebruik aan. Naamgebruik wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle instanties die gebruik maken van de BRP gebruiken dan de naam of namen die u aangegeven heeft.

Let op! Naamgebruik staat los van de vermelding van de naam op uw legitimatiebewijs. Ook als u geen naamgebruik heeft gedaan kunt u kiezen voor vermelding in uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Als u uit elkaar gaat

Uw legitimatiebewijs blijft geldig als u uit elkaar gaat. Ook als het huwelijk of geregistreerd partnerschap voorbij is, mag u de naam van uw ex-partner nog op uw legitimatiebewijs vermelden. Dit gaat totdat u een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat.