Inkoop en aanbesteding

Als u een opdracht wilt uitvoeren voor de gemeente Winterswijk, dan krijgt u te maken met ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

De gemeente Winterswijk koopt jaarlijks veel producten, diensten en werken in: van kantoorartikelen, elektriciteit en de inhuur van tijdelijk personeel tot Wmo-voorzieningen en het onderhoud van wegen. Waar moet u als ondernemer rekening mee houden als u een opdracht voor ons wilt uitvoeren?

Inkoop

In het inkoopbeleid (pdf, 350 KB) vindt u informatie over ons inkoopproces. We geven hierin aan wat onze juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten zijn voor inkoop en aanbesteding.  We stimuleren vrije, eerlijke concurrentie: elke ondernemer maakt een kans.

Ons inkoopbeleid is gebaseerd op het model Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Duurzaamheid staat in Winterswijk hoog op de politieke agenda. Daarom hebben we in 2008 de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ondertekend. De wereld om ons heen verandert voortdurend, daarom blijven we ons inkoopproces optimaliseren.

Meer informatie over inkoop

Aanbesteding

Bij aanbestedingen vragen we ondernemers een offerte in te dienen voor een specifieke opdracht. We maken vervolgens een keuze wie van de aanbieders de opdracht krijgt.

Er zijn vier verschillende aanbestedingsprocedures. De aard van de opdracht (werk, levering of dienst) en de hoogte van het bedrag van de opdracht bepalen hoe we aanbesteden.

 

Werk

Levering

Dienst

Enkelvoudig onderhands Tot € 50.000,- Tot € 30.000,- Tot € 30.000,-
Meervoudig onderhands € 50.000,- tot € 1.500.000,- € 30.000,- tot Europees drempelbedrag € 30.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal € 1.500.000,- tot Europees drempelbedrag Niet van toepassing Niet van toepassing
Europees Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag

(Bedragen zijn exclusief btw)

Toelichting op de tabel

  • Enkelvoudig onderhands aanbesteden: De gemeente vraagt minimaal aan één ondernemer een offerte.
  • Meervoudig onderhands aanbesteden: De gemeente vraagt ten minste aan drie ondernemers en ten hoogste aan vijf ondernemers een offerte.
  • Nationaal Openbaar aanbesteden: Onder de (Europese) drempelbedragen besteedt de gemeente nationaal aan. We plaatsen vóór de opdrachtverlening een aankondiging op TenderNed zodat alle ondernemers in Nederland kunnen meedingen naar de opdracht.
  • Europees aanbesteden: Boven de (Europese) drempelbedragen besteden we Europees aan, tenzij dit in een specifiek geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving. We plaatsen vóór de opdrachtverlening een aankondiging op TenderNed zodat alle ondernemers in Europa kunnen meedingen naar de opdracht.

Voor Europese aanbestedingen gelden ‘harde’ drempelbedragen. Vanaf 2020 zijn deze bedragen:

  • Werken: € 5.382.000
  • Leveringen: € 215.000
  • Diensten: € 215.000

Onze Europese en nationale aanbestedingen publiceren we op www.tenderned.nl. Op deze website ziet u welke voorwaarden we stellen als u mee wilt dingen naar een opdracht. Hier staat ook bij waar u terecht kunt met vragen over de aanbesteding. Voor TenderNed moet u zich eerst als gebruiker aanmelden.

Meer informatie over aanbesteding

Klachtenregeling Aanbestedingen

Om objectiviteit en onafhankelijkheid voldoende te kunnen waarborgen, hebben de Achterhoekse en Liemerse gemeenten een gezamenlijke klachtenregeling (pdf, 505 KB) opgesteld. Deze klachtenregeling maakt nu deel uit van ons inkoop-en aanbestedingsbeleid.

Vragen?

Neem dan contact op met onze inkoopcoördinator via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail gemeente@winterswijk.nl.