Echtscheiding

Als u wilt scheiden heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Dat kunt u niet zelf doen. Na de uitspraak van de rechter moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Naar de advocaat

Meenemen

  • Een afschrift van de huwelijksakte.
  • Van beide partners een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van nationaliteit en verblijfsduur.
  • Afschriften van de geboorteakten van minderjarige kinderen.

Inschrijving echtscheiding bij de gemeente

Voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente is nodig:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
  • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen van de partijen beroep heeft aangetekend. Dit is niet nodig wanneer beide (ex-)partners samen een schriftelijk verzoek indienen.

Buitenlandse echtscheiding

Bent u in het buitenland gescheiden? Dan moet u ervoor zorgen dat uw echtscheiding bij de gemeente wordt geregistreerd.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Geregistreerd partnerschap beëindigen hoeft niet altijd via de rechtbank. Gaat u hiervoor wel naar de rechter? Dan is de procedure hetzelfde als bij een echtscheiding.