Automatische kwijtschelding

We kunnen voor u onderzoeken of u recht heeft op kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen. Als blijkt dat u recht heeft op kwijtschelding, hoeft u daar geen aanvraag meer voor in te dienen. U krijgt dan automatisch kwijtschelding. Dit betekent dat u maar een deel van de gemeentelijke belastingen hoeft te betalen.

Wij hebben uw toestemming nodig

Voor het kwijtscheldingsonderzoek hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming geeft u door een formulier in te vullen. Dit kan op twee manieren:

Wij voeren elk jaar een kwijtscheldingsonderzoek voor u uit

Heeft u ons toestemming gegeven voor het kwijtscheldingsonderzoek? Dan onderzoeken we ieder jaar of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

De Stichting Inlichtingenbureau voert dit onderzoek in opdracht van de gemeente uit. De Stichting Inlichtingenbureau vraagt gegevens op van:

  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
  • de Belastingdienst;
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Heeft u volgens het onderzoek recht op kwijtschelding?

Dan ontvangt u automatisch kwijtschelding. Hierdoor hoeft u een deel van de gemeentelijke belastingen niet te betalen. U betaalt dan geen vastrecht voor de afvalstoffenheffing. Ook betaalt u maar een deel van de rioolheffing. Per persoon in uw huishouden hoeft u over 45 kubieke meter water dan geen rioolheffing te betalen.

Heeft u volgens het onderzoek geen recht op kwijtschelding?

En vindt u dat u wel recht op kwijtschelding heeft? Dan kunt u het formulier “Aanvraag kwijtschelding” invullen. U kunt dit formulier ook op het gemeentekantoor ophalen. U moet dan extra informatie aanleveren, zoals rekeningafschriften van de afgelopen drie maanden. Wij beoordelen uw aanvraag daarna handmatig.

Wilt u hulp bij financiële zaken?

Kom gerust langs bij De Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Onze medewerkers helpen u graag verder.