Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt uw afval op en verwerkt deze. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing.  Elke gebruiker betaalt vastrecht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt moet u afvalstoffenheffing betalen.

Herbruikbare afvalstoffen (papier, plastic, blik,  groente-, fruit- en tuinafval) worden gratis aan huis opgehaald. U betaalt voor het restafval dat u in de (ondergrondse of restafval-)container kwijt kunt.

Kosten

Vastrecht:

  • € 172,00

Variabel deel:

  • € 1,40 per aanbieding aan ondergrondse container
  • € 5,60 per aanbieding van de 140 liter restafvalcontainer
  • € 8,40 per aanbieding van de 240 liter restafvalcontainer
  • € 16,80 per jaar voor een medische container
  • € 16,80 per jaar voor de alternatieve inzameling

Afvalstoffenheffing bij verhuizing

Als u gedurende het belastingjaar verhuist binnen de gemeente Winterswijk, dan verandert er niets voor u. U krijgt geen nieuwe aanslag voor het nieuwe adres (de oorspronkelijke aanslag geldt ook voor het nieuwe adres).

Als u verhuist naar andere gemeente, dan krijgt u voor het aantal volle maanden dat u niet meer in de gemeente Winterswijk woont en geen afval meer aanbiedt een vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing voor het vastrecht. Meldt  uw verhuizing dus op tijd.  De vermindering van de aanslag volgt dan automatisch. Daarnaast betaalt u voor het aangeboden restafval (afrekening Diftar).

Meer informatie