Kleiput

Op deze pagina's kunt u de laatste ontwikkelingen rondom de werkzaamheden bij de kleiput in Winterswijk lezen. De gemeente hecht veel waarde aan een goede communicatie met iedereen die geïnteresseerd is in de werkzaamheden in het gebied. Die werkzaamheden moeten ertoe leiden dat de biodiversiteit in het gebied toeneemt. De kleiput aan de Driemarkweg is ongeveer 3,7 hectare groot en 8 meter diep.

De natuurwaarde van de kleiput in Winterswijk kan tot op zekere hoogte verbeteren door de verondieping. Maar die kwaliteitsverbetering is minder groot dan we willen. Dat blijkt uit recent ecologisch onderzoek. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om eerder te stoppen met de verondieping van de kleiput volgens het huidige inrichtingsplan. Maatregelen die de natuurwaarden nog kunnen versterken, voert de gemeente tot uiterlijk 2023 uit.

Op deze pagina treft u alle informatie over dit project.

 • Algemene informatie

  08 november 2018

  Eind 2018 startte de gemeente de herinrichting van de kleiput met als doel de natuurkwaliteit te verbeteren. Door het toepassen van grond in de kleiput (het verondiepen) kon een ondiepere plas met flauwe oevers worden gerealiseerd. Dit biedt meer kansen voor flora en fauna in en om de kleiput.

 • Feiten over de kleiput

  07 december 2020

  De belangrijkste vragen en antwoorden over het verondiepen van de kleiput op een rij.

 • Inrichtingsplan kleiput

  05 juni 2019

  Uitwerking van het initiatief voor het verondiepen van de kleiput.

 • Nieuwsberichten kleiput

  08 november 2018

  Overzicht van de door de gemeente Winterswijk gepubliceerde nieuwsberichten.

 • B&W-nota PFAS-normen en toepassing kleiput

 • Communciatie college B&W richting gemeenteraad

  Hieronder leest u een brief met bijlagen aan, zoals het college van burgemeester en wethouders deze heeft verzonden aan de gemeenteraad op 28 april 2020.

 • Keuringsrapporten kleiput

  08 november 2018

  Overzicht van de keuringsrapporten van de ingebrachte grond in de kleiput.

 • Achtergrondinformatie kleiput

  08 november 2018

  Achtergrondinformatie over het verondiepen van de kleiput.

 • Onderzoeken

  De gemeente heeft een aantal onderzoeken voor de kleiput laten uitvoeren door Econsultancy, AKWA en LBA.
  De onderzoeksrapporten zijn hieronder in te zien.

 • Online informatiebijeenkomst 10 februari 2021

  23 februari 2021

  Op 10 februari 2021 vond een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is het besluit om te stoppen met de verondieping van de kleiput toegelicht en is samen met onderzoeksbureau AKWA een toelichting gegeven op de uitkomsten van het ecologisch onderzoek en de vervolgstappen.