Informatie over het coronavirus

Op deze pagina leest u meer informatie over het coronavirus en wat dit voor u betekent.

De gemeente Winterswijk houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Er is een crisisteam opgericht dat onder leiding staat van de burgemeester. Elke dag wordt opnieuw bekeken welke maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus in Winterswijk tegen te gaan. Daarbij volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Op deze pagina leest u meer informatie over het coronavirus en wat dit voor u betekent.

Actuele informatie op websites van RIVM en GGD

Kijk voor alle actuele informatie, de basisregels over het coronavirus en wat u zelf kunt doen, op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).. Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u terecht bij het landelijke informatienummer 0800-1351 (tussen 08.00 en 22.00 uur). Voor informatie over de situatie in Noord- en Oost-Gelderland verwijzen wij u naar de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)Twitter van GGD NOG. of www.ggdsamengezond.nl

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden onderstaande maatregelen.

Information in English

Current information about the novel coronavirus (COVID-19)

Poster met hygiënische maatregelen in 5 talen

Er is een poster beschikbaar die u zelf kunt printen en ophangen. Op deze poster staat welke hygiënische maatregelen mensen zelf kunnen nemen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals de handen wassen. De poster is beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Turks, Engels en Tigrinya. De posters vindt u op de website www.pharos.nl

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook alle anderstalige posters.

 

De basisregels

Lees meer over de maatregelen die gelden in heel Nederland op de website van Rijksoverheid. Er zijn een aantal basisregels en -adviezen die altijd gelden:

 •     Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen
 •     Werk zoveel mogelijk thuis, tenzij het echt niet anders kan
 •     Houd altijd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog
 •     Vermijd drukke plaatsen
 •     Draag vanaf 13 jaar een mondkapje waar dat verplicht is
 •     Ontvang thuis niet meer dan 2 personen per dag
 •     Binnen (niet in een thuissituatie) en buiten geldt een maximum aantal van 2 personen of 1 huishouden.

Lees meer over de maatregelen voor binnen en buiten op de website van Rijksoverheid.

Uitzonderingen 1,5 meter afstand

Zorg dat u altijd 1,5 meter afstand houdt. In sommige situaties is dat niet mogelijk, dan mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten:

 •     Mensen die tot 1 huishouden horen
 •     Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders
 •     Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs)
 •     Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers
Mondkapjesplicht vanaf 1 december 2020

Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen in onder andere winkels, musea en theaters. In het openbaar vervoer was een monkapje al verplicht, voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht is voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Informatie over onze dienstverlening

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij onze dienstverlening aangepast. Wij werken vanaf nu alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij  adviseren u om alleen naar het gemeentekantoor te komen als dat dringend noodzakelijk is!

Heeft u een afspraak op het gemeentekantoor? Meldt u zich dan via de intercom bij de ingang. De baliemedewerker opent de deur dan voor u. De intercom vindt u op de grijze paal rechts naast de ingang.

Burgerzaken

U kunt veel zaken bij de gemeente Winterswijk online regelen of aanvragen via onze website www.winterswijk.nl. U kunt alleen op afspraak terecht bij Burgerzaken. Neem daarbij de volgende maatregelen in acht:

 • Houd een halve meter afstand tot de balie
 • Betaal met pin
 • Vermijd hand-tot-handcontact

De Post

Met ingang van maandag 16 maart zijn we gestopt met de dagelijkse inloopspreekuren van het Sociaal Team in De Post. Voor dringende vragen is het Sociaal Team iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0543) 543 960. Ook kunt u een mail sturen naar depost@winterswijk.nl. De leden van het Sociaal Team gaan niet op huisbezoek. Ook Wmo- en jeugdconsulenten leggen geen huisbezoeken af.

Centrum Duurzaam Winterswijk

Het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 is geopend op afspraak. Het Agem Energieloket is wel telefonisch bereikbaar: (0314) 820 360 en via de website van het Agem Energieloket.

Afvalinzameling door ROVA

Voor de meest actuele informatie over de afvalinzameling verwijzen wij u naar de website van ROVA.

Informatie over horeca, sport en vrije tijd

Horeca

De horeca is gesloten. Dit geldt ook voor coffeeshops en horecavoorzieningen van hotels. Afhalen bij horeca en coffeeshops mag wel. Afhaalloketten bij coffeeshops sluiten om 20.00 uur. Het is verboden om tussen 20.00 en 07.00 uur alcohol of softdrugs te verkopen of in de openbare ruimte te nuttigen.

Lees meer over corona en de regels voor horeca op de website van Rijksoverheid.

Cultuur en vrije tijd

Publiek toegankelijke locaties zoals musea, bioscopen, theaters, dierenparken, bibliotheken, zwembaden, sportscholen, pretparken, casino's en sauna's zijn dicht.

Lees meer over corona en de regels voor culturele instellingen op de website van Rijksoverheid.

Evenementen

Evenementen zijn verboden. Uitgezonderd zijn:

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • Markten voor levensmiddelen

Lees meer over evenementen op de website van Rijksoverheid.

Sport

Lees meer over de maatregelen rondom sport op de website van Rijksoverheid. De belangrijkste maatregelen zijn:

    Buiten sporten mag met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand
    Binnensportlocaties zijn dicht
    Geen wedstrijden en groepslessen
    Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten
    Publiek bij sport is niet toegestaan
    Voor topsporters gelden uitzonderingen

Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband, hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden en mogen wedstrijden binnen eigen vereniging spelen, maar ook alleen buiten.

Maatregelen rondom contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren. Bekijk de volledige lijst met uitgezonderde contactberoepen (pdf, 130kB).

Maatregelen rondom vervoer

Lees meer over de maatregelen rondom vervoer op de website van Rijksoverheid. De belangrijkste maatregelen zijn:

 •     Blijf zoveel mogelijk thuis en reis alleen met het ov voor noodzakelijke reizen
 •     In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht vanaf 13 jaar. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons, houd hier wel 1,5 meter afstand. Draagt u geen mondkapje? Dan kunt u een boete van € 95 krijgen
 •     Voor overig vervoer (zoals taxi's, personenbusjes en touringcars) is een reservering, gezondheidscheck vooraf en vanaf 13 jaar een niet-medisch mondkapje verplicht
 •     U mag met meerdere personen buiten uw huishouden in de auto (en ander privévervoer) stappen. Wij adviseren om hier ook een niet-medisch mondkapje te dragen

 

Maatregelen voor winkels

Lees meer over de maatregelen rondom vervoer op de website van Rijksoverheid. De belangrijkste maatregelen zijn:

 •         Blijf zoveel mogelijk thuis en reis alleen met het ov voor noodzakelijke reizen
 •         In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht vanaf 13 jaar. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons, houd hier wel 1,5 meter afstand. Draagt u geen mondkapje? Dan kunt u een boete van € 95 krijgen
 •         Voor overig vervoer (zoals taxi's, personenbusjes en touringcars) is een reservering, gezondheidscheck vooraf en vanaf 13 jaar een niet-medisch mondkapje verplicht
 •         U mag met meerdere personen buiten uw huishouden in de auto (en ander privévervoer) stappen. Wij adviseren om hier ook een niet-medisch mondkapje te dragen
Informatie voor ondernemers

 De verspreiding van het coronavirus levert veel vragen op. Ook bij ondernemers. Er zijn verschillende regelingen die u als ondernemer kunt raadplegen.
U leest er meer over op onze pagina met vragen over ondernemen en het coronavirus.

Informatie over onderwijs en kinderdagopvanglocaties

Maandagavond 14 december heeft het kabinet laten weten dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs les geven op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Zij mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen.

De kinderopvang is gesloten. Ouder(s) die niet in een cruciale beroepsgroep werkzaam zijn, dienen zelf thuis de opvang te regelen.

Cruciaal beroep

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar de noodopvang op het basisonderwijs of de kinderopvang. Deze noodopvang is uitsluitend voor kinderen van ouders die nu onmisbaar zijn voor de samenleving. Zij moeten hun werk zonder zorgen kunnen uitvoeren. Daar is de regeling voor noodopvang ook voor bedoeld. Kijkt u alstublieft kritisch naar uw eigen situatie en neem op basis daarvan een besluit of u uw kind(eren) wel of niet wilt aanmelden voor noodopvang bij het basisonderwijs of de kinderopvang.

De noodopvang die door kinderopvangorganisaties wordt geboden is alleen beschikbaar voor ouders met een cruciaal beroep die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contact is afgesproken. Dit is dus anders als in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Bekijk voor een overzicht de lijst met cruciale beroepen.

Deze maatregelingen gelden voor scholen, onderwijsinstellingen en kinderopvang vanaf woensdag 16 december tot en met ten minste zondag 17 januari.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid

Informatie van het Nederlands Jeugdinstituut

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk in deze situatie. De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel kinderen, jongeren, ouders en professionals. Hoe ga je hier mee om? Kijk op onze themapagina voor tip, antwoorden op vragen en links naar relevante sites op de website www.nji.nl:

Informatie over wat u zelf kunt doen

Het is belangrijk dat iedereen meewerkt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Let daarom op het volgende:

 • Probeer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen.
 • Werk thuis wanneer mogelijk.
 • Was uw handen een paar keer per dag met zeep. Was hierbij ook goed tussen uw vingers.
 • Schud geen handen meer.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Heeft u gezondheidsklachten en bent u in een besmet gebied geweest? Neem dan eerst telefonisch contact op met uw huisarts.

Wilt u meer weten?

Hieronder ziet u waar u terecht kunt met vragen of wanneer u meer wilt weten.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Rijksoverheid

 • U kunt voor andere vragen ook terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier staat bijvoorbeeld informatie voor bedrijven, reizigers en scholen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Maatschappelijke instellingen in Winterswijk

 • Veel Winterswijkse maatschappelijke, welzijns- en zorgorganisaties moeten ook maatregelen nemen door het coronavirus. Raadpleeg hun websites voor actuele informatie.