Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Rondweg Zuid 21 (milieu)
 • Vosseveldseweg 22 (milieu)

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Berberislaan 123
 • Grote Heldersweg 1-02
 • Heurntjesweg 3
 • Lorentzstraat 1
 • Steengroeveweg 6

Verleende omgevingsvergunning bouwen/ handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Schaapsweg 4

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 •  Blankersweg 6
 •  Roelvinkstraat tussen 7 en 27
 •  Steengroeveweg 6 (tijdelijk)

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Verlengde Morsestraat - Laan van Hilbelink 17(zaaknr. 217186)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Verlengde Morsestraat 25 en Laan van Hilbelink 17 te Winterswijk voor het uitbreiden van het metaalbewerkingsbedrijf.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 12 mei 2021 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Winkeltijdenverordening

Tijdelijke vrijstelling ex artikel 3 lid 3 van de Winkeltijdenverordening ten behoeve van verkoop op zondag

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.