Wmo-raad

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet.

De leden van de Wmo-raad vertegenwoordigen de inwoners van Winterswijk die ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet nodig hebben. De leden van de Wmo-raad hebben hiervoor nauwe contacten met betrokkenen en/of belangenorganisaties die te maken hebben met de Wmo en/of jeugdwet. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Wmo-raad via wmoraad@winterswijk.nl of mevrouw G. Rauwerdink, beleidsmedewerker team Mens & Omgeving via telefoonnummer (0543) 543 543. Meer informatie over de werkwijze, vergaderdata en de leden van de Wmo-raad vindt u hier.