Commissie Puiprijs

Op basis van de nota “Verbetering Beeldwaarde Panden” is de commissie belast met het aanwijzen van het pand in het centrumgebied van de gemeente dat op de meest voorbeeldige wijze is aangepast en op grond daarvan in aanmerking komt voor de jaarlijkse prijs.

De commissie komt tegen het eind van het jaar 1x bij elkaar en maakt een keuze die vervolgens aan het college wordt voorgelegd. Het college neemt in de regel het advies van de commissie over, waarna de prijs tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt uitgereikt.
De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden:

  • een nader aan te wijzen persoon, op voordracht van de ABH City Vereniging
  • de heer W. Peletier, op voordracht van de Adviescommissie Cultuurhistorie
  • mevrouw ir. N. Huibrechtse, op voordracht van het Gelders Genootschap
  • een medewerker van de gemeente: de heer D. Migchelbrink, bouwtechnisch medewerker (tevens contactpersoon bij de gemeente)