Commissie Bezwaarschriften

De commissie Bezwaarschriften is een commissie (als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht/artikel 84 Gemeentewet) die is ingesteld om te adviseren aan het College, de Burgemeester en de Raad over de beslissing op ingediende bezwaarschriften tegen de besluiten van de Raad, de Burgemeester en het College.

De Commissie Bezwaarschriften houdt éénmaal per vier weken zitting op maandagochtend in kamer 1.50 van het gemeentekantoor. Indien een zitting niet openbaar is, wordt dat vermeld. Belangstellenden kunnen zich melden bij de balie van het gemeentekantoor. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie (0543-543 543).

Vergaderingen

Openbare hoorzitting maandag 20 september 2021

Jaarverslag

Samenstelling

Voorzitter: dhr. mr. H. Heijs

Nevenfuncties:

  • beheerder Klokkenluidersregeling Dimence (GGZ instelling te Deventer) 
  • beheerder Klokkenluidersregeling RIBW groep Overijssel lid

Lid/plv. voorzitter: dhr. mr. J. Koopman

nevenfuncties:

  • Senior Adviseur Juridische Zaken, team JAC van de afdeling JZ van de gemeente Enschede
  • Voorzitter van de beroepscommissie bij onderwijsinstelling GOMotive Automotive Training & Support
  • Voorzitter Bezwarencommissie Rechtspositionele aangelegenheden Hogeschool Saxion

Lid: dhr. drs. C. Poels

Nevenfuncties:

  • Jurist bij de gemeente Montferland

Lid: mevr. I. Lungu-van Twisk

Nevenfunctie:

  • Jurist- afdeling Juridische Zaken, Team Rechtsbescherming en Mediation Gemeente Enschede
  • Lid Commissie Bezwaarschriften Gemeente Almelo

Secretaris: mevr. mr. A.B. Damkot

nevenfuncties: geen

Plv. secretaris: mevr. mr. Y.M.W. Wiggers

nevenfuncties:

  • juridisch beleidsmedewerker gemeente Winterswijk
  • lid Commissie voor Bezwaar Doetinchem (kamer voor Sociale Zaken)