Adviescommissie Cultuurhistorie

De adviescommissie Cultuurhistorie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2010 en over alle andere zaken met betrekking tot cultuurhistorie (historische bouwkunde, archeologie en cultuurlandschap).

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op donderdag 14 oktober 2021 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats op het gemeentekantoor in 0.28, Stationsstraat 25 in Winterswijk.


Eén van de punten op de agenda is het interieurproject historische interieurs fase 2 en de kerkenvisie. De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie. Wenst u aanwezig te zijn als toehoorder tijdens deze vergadering neemt u dan contact op met Marieke Navis om u aan te melden, mnavis@winterswijk.nl.

De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert niet over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening (instandhoudingbepaling gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten).

Samenstelling

 • mevrouw drs. R.A. (Riemie) Brongers - Voorzitter
 • de heer R.J.A. (Roger) Crols (namens Gelders Genootschap)
 • de heer J.P. (Hans) Donderwinkel (namens Vereniging Monumentenbelangen)
 • de heer R. (Ries) de Jong (namens vereniging Het Museum)
 • de heer L.J. (Luuk) Keunen
 • mevrouw J. (Joyce) Ras (namens gemeente Winterswijk) - Technisch adviseur
 • De heer H. (Harry) Kruisselbrink - commissielid
 • De heer F. (Frank) van de Ven - commissielid
 • mevrouw M. (Marieke) Navis (namens gemeente Winterswijk) - Ambtelijk secretaris

Vergaderingen 2021

 • Donderdag 14 oktober 19.30 uur - gemeentekantoor (ruimte 1.50)
 • Donderdag 16 december 16.00 uur - gemeentekantoor (ruimte 1.50)

De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda, verslagen en actielijsten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Marieke Navis (0543) 543 543 of via e-mail gemeente@winterswijk.nl.