Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel (afschrift) Burgerlijke Stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. Het is ook wel bekend als geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Aanvragen

U vraagt het uittreksel aan in de gemeente van geboorte, huwelijk of overlijden. Een echtscheidingsakte vraagt u aan in de gemeente waar u getrouwd bent.

Uittreksel Burgerlijke stand aanvragen

U logt in met DigiD, vult het formulier in en betaalt direct met IDEAL, Visa of Mastercard. U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.

U kunt een uittreksel of afschrift Burgerlijke stand ook aan de balie of schriftelijk aanvragen:

 • Aan de balie: Maakt u hiervoor een afspraak. U krijgt het uittreksel of afschrift meteen mee bij de aanvraag.
 • Schriftelijk. U schrijft een brief met daarin in ieder geval:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum);
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
  • uw handtekening.
   U krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.

Let op: wilt u een geboorteaangifte doen, kijkt u dan op de pagina Geboorteaangifte voor informatie voor het aangeven van de geboorte van uw kind(eren).

Meenemen bij aanvraag aan de balie

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • U betaalt het uittreksel direct bij de aanvraag. In verband met het coronavirus vragen wij u dringend met pin te betalen.

Kosten

€ 13,80.
Als u het uittreksel schriftelijk aanvraagt, ontvangt u eerst het afschrift en later de factuur (ook bij aanvraag vanuit het buitenland).

Soorten afschriften en uittreksels

U kunt bij de gemeente Winterswijk de volgende afschriften/uittreksels opvragen:

 • geboorteakte (niet voor een geboorteaangifte)
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte partnerschapsregistratie
 • ontbinding partnerschapsregistratie
 • overlijdensakte

Een afschrift is een volledige weergave van de feiten. Een uittreksel bevat beperkte informatie van de akte.

Uittreksel voor ander EU-land

Als u het uittreksel Burgerlijke stand in een ander EU-land wilt gebruiken, dan kan die autoriteit u vragen om bij het uittreksel een meertalig modelformulier in te leveren. Dit formulier is in het Nederlands en de taal van het land waar u het originele document moet inleveren.