Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u de tijdelijke verkeersmaatregelen in onze gemeente.

Waar wordt gewerkt aan de weg?

  • Actueel info

Geen meldingen.

  • Lopende werkzaamheden

Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein

In verband met de aanleg van het Vrijheidspark fase 3 zijn de Wierengastraat, Balinkesstraat en Mevr. Kuipers-Rietbergplein tot en met 31 december afgesloten voor al het verkeer.

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 17, 24 en 29 oktober gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

  • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
  • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
  • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is fietsen op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en Bril In Mode tot 2 november niet toegestaan.

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Kuipersweg

In verband met de bereikbaarheid geldt tot en met zondag 22 november 2020 een tijdelijk parkeerverbod op de Kuipersweg. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Lammersweg en Hijinkhoekweg.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Tangelder Gorusstraat

In verband met bouwwerkzaamheden in de Boterstraat is het eenrichtingsverkeer op de Tangelder Gorusstraat tot nader bericht tijdelijke omgedraaid.

Boterstraat

Tijdelijke verplichte rijrichting linksaf de Gasthuisstraat ingesteld voor vrachtverkeer. Deze maatregel geldt tot nadere berichtgeving.

Schoolstraat

In verband met herinrichting is de Schoolstraat afgesloten. Omleiding door Gasthuisstraat.