Achternaam kind

U kunt voor uw eerste kind de achternaam van de moeder of die van de partner kiezen. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Naamskeuze doorgeven

Beide ouders moeten de naamskeuze persoonlijk doorgeven bij de gemeente.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs van beide ouders.
  • Indien van toepassing: een bewijs van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Gezinssituaties

Getrouwd

Als u getrouwd bent en u doet geen naamskeuze voor uw kind, dan krijgen alle kinderen uit deze relatie automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind bij de geboorte de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet de gemeente een akte van naamskeuze opmaken. Dit kan op 2 momenten:

  • Voor de geboorte;
  • Bij de geboorteaangifte (de ouders moeten dan wel samen naar de gemeente komen).

Ongehuwd/alleenstaand

Bent u als ouders niet getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Dit geldt ook als u alleenstaand bent. Wordt het kind door de vader erkend, dan kunt u bij de erkenningsakte kiezen voor de naam van de moeder of voor de naam van de vader. Erkenning en naamskeuze kunt u doen vóór de geboorte. Dit gebeurt door middel van een 'Akte erkenning ongeboren vrucht'. Wordt er geen Akte erkenning ongeboren vrucht opgemaakt en wilt u toch kiezen voor de achternaam van de erkenner, dan moet u beiden bij de geboorteaangifte aanwezig zijn.

Twee vrouwen

Als 2 ongetrouwde vrouwen samen een kind gaan opvoeden, dan krijgt het kind de achternaam van de biologische moeder. Zijn 2 vrouwen met elkaar gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan is voor het 1e kind wel naamskeuze mogelijk. U kunt deze naamskeuze al voor de geboorte van het kind maken. Het kan ook bij de geboorteaangifte. Daarvoor moet u beiden langskomen.

Gezamenlijk gezag/adoptie

Bij gezamenlijk gezag of bij adoptie door 2 vrouwen of 2 mannen, krijgt het 1e kind de naam van een van beide ouders. Volgende kinderen krijgen dezelfde naam als het 1e kind.