Glas

Aanbieden van glas is altijd gratis. U kunt glas inleveren bij de daarvoor bestemde glasbak in uw wijk, bij de supermarkt of bij het Milieubrengstation.

Wat is wél glasafval

Glazen verpakkingen zoals:

  • Kruidenpotjes
  • Groentepotten
  • Frisdrankflesjes
  • Wijnflessen
  • Parfumflesjes

Wat is geen glasafval

Eenmaal gescheiden blijft gescheiden

Mensen denken weleens dat het gescheiden ingeleverde glas in de ROVA-wagen weer bij elkaar wordt gegooid. Niets is minder waar. Het glas dat u gescheiden heeft ingeleverd, blijft gescheiden.

Wat mag in welke afvalcontainer?

Het scheiden van huishoudelijk afval is nodig voor de verwerking naar schone grondstoffen. Weet u altijd precies wat in welke container hoort? De folder ‘Wat mag in welke afvalcontainer?’ helpt u bij het scheiden van uw afval.

Wat mag in welke afvalcontainer